5.4.10

Zomeren


Zomer zoeken zullen we zomer zoeken? ze zagen zomer komen wij zochten zomer terwijl ziel en zaligheid open en bloot op tafel lag, zielen winnen, ja, zomerzielen

samen zomer zingen zomer klagen, wind en regen, zomerregen, zonder zon geen zomer zei ik, zeur niet zei je maar ik zeur nooit, zonnebloempje

ik lachte met mijn hoofd naar achteren gegooid tot de zon zich niet meer liet zien achter de streep die ze horizon noemen, maar ik lachte echt,
zomerlachen.

3 opmerkingen:

I admit, I really really love to see how other people write and speak.
I do.